1591 Sayılı Ayvalı (1591) Tarım Kredi Kooperatifi

Ayvalı Köyü Seyitgazi/Eskişehir Telefon : 02226747092

 

Melike AYDIN TÖRÜN

Koop. Müdür Yard.

Sema BÖCÜ

Yet. Zir. Müh.