Makaleler

1031 Sayılı Karahallı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü'nden Üzüm Pekmez Tesisi Satış İhale İlanı

1- Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliğine bağlı, 1031 sayılı Karahallı Tarım Kredi Kooperatifine ait Uşak ili, Karahallı ilçesi, Karahallı Organize Sanayi Bölgesi L23016b1d pafta, 231 ada, 13 parseldeki Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından tahsis edilen 15.001,36 m2 arsa üzerinde bulunan Üzüm Pekmez Tesisi Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2-Gayrimenkulün muhammen bedeli 700.000,00- TL. dır.(KDV Hariç)

3-İhalenin geçici teminatı 21.000,00.- TL.' dır. Geçici teminat miktarı Şartnamede belirtilen 1031 Sayılı Karahallı Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait banka hesap numarasına yatırılabileceği gibi, limit dahili düzenlenen, işin özelliğini belirten teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubu olarak da verilebilir.

4- İhale 30.12.2014 Salı günü saat 14.00'de 1031 sayılı Karahallı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü'nde (Konak Mah.Adalet 1 Cad.No:2 Karahallı/UŞAK) toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5- Bu İhaleye ait şartname 1031 Sayılı Karahallı Tarım Kredi Kooperatifinden (Konak Mah.Adalet 1 Caddesi No:2 Karahallı/UŞAK ) veya Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği'nden ( 100.Yıl Mah.Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu 7.Km No:14 KÜTAHYA ) ihale tarihine kadar çalışma saatleri içerisinde bedelsiz olarak alınabilir.

6- İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları evrağı, ihale tarih ve saatine kadar 1031 Sayılı Karahallı Tarım Kredi Kooperatifinde toplanacak ihale komisyonuna elden vermeleri şarttır.

7-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8-Tarım Kredi Kooperatifleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi olmadığı gibi, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte veya dilediğine istediği fiyat ile vermekte serbesttir.